Μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προχωρήσει στην εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης, του Διαδικτυακού Σχολείου (ΔΙΑ.Σ.).

Στόχος της καινοτομίας αυτής είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Το Διαδικτυακό Σχολείο αποτελεί ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης όπου δυνατότητα πρόσβασης έχουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς / κηδεμόνες.

Το εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο προωθεί την επικοινωνία και τη διάδοση της γνώσης μέσα και έξω από την τάξη, από το σχολείο και από το σπίτι.

Η παρουσίαση αυτή θα επικεντρωθεί στις προσφερόμενες υπηρεσίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Υπο την Αιγίδα του

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Αντρέα Δημητρίου


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ