Η παρουσίαση θα εστιαστεί στις δυνατότητες των διαδικτυακών περιβαλλόντων ως εργαλείων επικοινωνίας και πηγών μάθησης, παρουσιάζοντας τα περιβάλλοντα που αναπτύχθηκαν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  Θα συζητηθεί η πρόκληση της ενεργής εμπλοκής των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως μάθησης διαδικασία. 

Υπο την Αιγίδα του

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Αντρέα Δημητρίου


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ