Η παρουσίαση θα καλύψει τον κύκλο σχεδιασμού και αξιολόγησης μιας ηλεκτρονικής τάξης για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αγγλόφωνους. Το μάθημα έχει σήμερα πάνω από 150.000 εγγεγραμμένους μαθητές. Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών του μαθήματος στην ανάπτυξή του. 

Υπο την Αιγίδα του

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Αντρέα Δημητρίου


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ