Προγράμματα και δεδομένα είναι από την ίδια στόφα, ενώ ταυτόχρονα στα καλά συστήματα παραμένουν διακριτά.

Τα αντικείμενα στην αντικειμενοστραφή προσέγγιση ενοποιούν τα δεδομένα και τις μεθόδους που τα χειρίζονται.

Στην εκπαιδευτική τεχνολογία ποιο είναι το ανάλογο; Θα έπρεπε τα μαθησιακά αντικείμενα να είναι «καθαρό» περιεχόμενο, διαθέσιμα σε οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα με κατάλληλες ‘λαβές’; Ή μήπως πρέπει να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε Μαθησιακά Αντικείμενα ως περιεχόμενο και χρήση ταυτόχρονα, κάτι σα ρήμα και ουσιαστικό μαζί; Στην παρουσίαση θα αναλυθούν κάμποσες τέτοιες ερωτήσεις –και θα δοθούν πολύ λιγότερες απαντήσεις. 

Υπο την Αιγίδα του

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Αντρέα Δημητρίου


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ