Τίτλος Ομιλητής
Moodle by The Moodle Creator κ. Martin Dougiamas, Δημιουργός Moodle
Moodle: Some Aspects of the UK OU Experience Καθ. Paul Clark, Ex Pro-Vice-Chancellor, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ηνωμένου Βασιλείου
ΔΙΑ.Σ.: Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης στη Δημόσια Εκπαίδευση κ. Ανδρέας Ελευθερίου, Επιθεωρητής Τεχνικής Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Άξονα Μάθησης ΔΙΑ.Σ, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Συμμετοχικός Σχεδιασμός στην Εξ Αποστάσεως Μάθηση - Η περίπτωση του Learn Greek Online  Δρ. Παναγιώτης Ζαφείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εργαλεία και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Στάθης Μαυροθέρης, Προϊστάμενος, Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υποστήριξη Εκπαιδευτικών για Αξιοποίηση Διαδικτυακών Περιβαλλόντων ώς Εργαλεία Επικοινωνίας και Πηγές Μάθησης κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Μαθησιακά Αντικείμενα και Μαθησιακές Δραστηριότητες: Ανεξάρτητα ή Ενοποιημένα; Καθ. Θανάσης Χατζηλάκος, Καθηγητής, Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


 

Υπο την Αιγίδα του

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Αντρέα Δημητρίου


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ