09:00-09:30 Εγγραφή
   
09:30-09:40 Χαιρετισμός από το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του
  Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου κ.Χριστόφορο Χριστοδουλίδη
                       Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του
  Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγ. Πάνο Ραζή
09:40-09:50 Χαιρετισμός από τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Αντρέα Δημητρίου
   
09:50-10:05 Εργαλεία και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  κ. Στάθης Μαυροθέρης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
10:05-10:20 Υποστήριξη Εκπαιδευτικών για Αξιοποίηση Διαδικτυακών Περιβαλλόντων ώς
  Εργαλεία Επικοινωνίας και Πηγές Μάθησης
  κ. Αναστασία Οικονόμου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
10:20-10:35 ΔΙΑ.Σ.: Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης στη Δημόσια Εκπαίδευση
  κ. Ανδρέας Ελευθερίου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
10:35-10:50 Συμμετοχικός Σχεδιασμός στην Εξ Αποστάσεως Μάθηση: 
  Η περίπτωση του Learn Greek Online
  Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
10:50-11:10 Συζήτηση
   
11:10-11:30 Διάλειμα για καφέ
   
11:30-11:45 Moodle: Some aspects of the UK OU experience
  Καθ. Paul Clark, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ηνωμένου Βασιλείου
11:45-12:00 Μαθησιακά Αντικείμενα και Μαθησιακές Δραστηριότητες: Ανεξάρτητα ή Ενοποιημένα;
  Καθ. Θανάσης Χατζηλάκος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
12:00-13:00 Moodle by The Moodle Creator
  κ. Martin Dougiamas, Ιδρυτής Moodle
13:00-13:30 Συζήτηση

  

Υπο την Αιγίδα του

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Αντρέα Δημητρίου


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ